En skraldemand må da godt være stærk, men det er ikke afgørende

“Man skal ikke slide sig halvt ihjel for at gå på arbejde. Og hvis man forsøger på det, så kan man være sikker på at komme ind til en kammeratlig samtale,” svarer Frank Meyer, da han bliver spurgt, om ikke man skal være stærk for at være skraldemand.

Frank Meyer er driftschef i City Containers afdeling, der håndterer de store opgaver med husholdningsaffald i flere af landets kommuner. Det gør man bl.a. i 7 ud af 10 af Københavns Kommunes bydele, hvor man dagligt sørger for, at 20.000 affaldscontainere tømmes, og husholdningsaffaldet håndteres korrekt.

“Utålmodige bilister, huller i vejene og forkert sorteret husholdningsaffald er alt sammen med til at gøre arbejdsdagen lige lidt mere udfordrende end den ideelt set burde være. Det er vi i City Container klar over, og vi arbejder derfor også aktivt for at undgå, at det får negative konsekvenser for kollegerne, der dagligt kører ud, og sørger for, at vores byer er fri for affald,” forklarer han.

Og det har givet pote. Man kan bryste sig af at have en lang anciennitet i medarbejderstaben, et lavt sygefravær og et kollegaskab, der er udover det sædvanlige. City Container er kort sagt et sted man gerne vil være, til man går på pension, fortæller han.

Sætter overliggeren højt

“En skraldemand må da gerne være stærk, selvom det på ingen måde er et krav. Og når det så er sagt, så vil jeg snarere sige, at der er en øvre grænse for, hvor stærk man behøver at være. I City Container er vi utrolig opmærksomme på, at arbejdsmiljøet skal være i top. Det gælder både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Og selvom kollegerne er seje, så er det ikke supermænd og superkvinder, vi ansætter. Derfor er det vores ansvar i organisationen at sikre, at det er rart for alle at gå på arbejde,” forklarer Frank Meyer.

Helt konkret arbejder man aktivt med at imødegå den fysiske nedslidning ved at have en moderne bilpark med et højt udstyrsniveau, hvor lav indstigning, handskevarmere mod gigtskader, køleskabe og ordentligt arbejdstøj er en naturlig del af pakken. I City Container sætter man gerne overliggeren højere end, hvad der forventes i de kommunale udbud, der ellers er styrende for arbejdsmiljøet i mange virksomheder.

Og så har man et stædigt fokus på, at rutiner og regler håndhæves i hverdagen. Det er blandt andet arbejdet med at sikre, at alle har forståelse for, at deres indsats her og nu har en betydning for hele holdet på den lange bane. Hellere gøre tingene ordentligt første gang.

Har du talt med din makker i dag?

Og så er der det psykiske arbejdsmiljø.

“Vi sætter ord på de udfordringer, vi møder i vores arbejdsliv,” forklarer han, “kun sådan kan vi sikre et endnu bedre arbejdsmiljø. Dialogen er med til at placere den enkelte i det store billede, så uvished ikke kommer til udtryk som stress for eksempel,” siger Frank Meyer, og uddyber, ”blandt andet har vi 10 spilleregler, hvor et af dem er ”Har du talt med din makker i dag?”. ”Vi passer på hinanden gennem hele afdelingen, både på det fysiske og det psykiske område,” understreger Frank Meyer.

”At arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, er lige så vigtigt som det fysiske. Specielt for os i City Container, da vi ikke direkte kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø på gader og stræder, hvor vores kollegaer tilbringer meget af deres arbejdstid.”

Derfor går man også aktivt i dialog med de kommuner man servicerer. Og her oplever Frank Meyer stor lydhørhed og velvilje til at samarbejde om at få løst de udfordringerne, som skraldemændene møder i gadebilledet.

“Det kan være den vrede bilist, der lader sine frustrationer gå ud over en chauffør, en vej, der er hullet eller et utilgængeligt affaldsskur.

“Vi ønsker jo bestemt ikke at være til besvær for borgerne, i de byer vi servicerer. Men vi har jo et vigtigt arbejde, der skal udføres. Og overfusninger eller fysiske forhindringer i bybilledet er aldrig noget vores kollega på vejen forventes at håndtere alene,” understreger han, og fortsætter, ”sammen kan vi finde løsninger, der gør det bedre for vores skraldemænd. For det er et mål i City Container, at det skal være rart at gå på arbejde.”

Containere

Frank Meyer, driftschef i City Containers afdeling for husholdningsaffald (MSW)

Frank Meyer har siden 2017 arbejdet som driftschef i City Containers afdeling for håndtering af MSW (Municipal Solid Waste), i daglig tale husholdningsaffald.

Om City Container (MSW)

City Container har vundet flere offentlige udbud, og servicerer derfor bl.a. 7 ud af Københavns 10 bydele. Det betyder, at der hver dag sendes 125 chauffører ud i Hovedstaden. De sørger på en måned for hele 400.000 tømninger!

Ligeledes servicerer man Allerød Kommune, Rudersdal Kommune, Hørsholm Kommune og snart også Kalundborg Kommune samt Gentofte Kommune.

City Container arbejder fokuseret på at sikre sine medarbejdere de bedst mulige rammer fysisk og psykisk, ligesom man ønsker at bidrage til et bæredygtigt samfund. Derfor er man certificeret inden for miljø, ISO 14001, kvalitet, ISO 9001, og senest er man overgået fra OHSAS 180001 til ISO 45001 på arbejdsmiljøet.

Afhentningsformular