Når du sorterer affaldet, gi’r du det nyt liv

Når du sorterer dit affald i forskellige typer (vi kalder det fraktioner), så er du med til at sikre, at stadig mere kan blive genbrugt eller genanvendt.

Og det er vigtigt, da vi skal væk fra bare at lave varme ud af de affaldstyper, der i stedet kan bringes til genbrug eller genanvendelse ved at oparbejde dem til nye ressourcer, fx papir, metal og pap. I Kalundborg Kommune går de foran og sorterer i flere fraktioner.

Men hvad sker der egentligt med affaldet og hvordan bliver det til ressourcer igen? Det kan du blive klogere på i infografikken nedenfor. Du kan også hente infografikken som pdf her.

Hvis du vil vide mere om, hvordan affaldet disse steder omdannes til nye ressourcer, fx metal til produktion af nye produkter eller energi og varme, så kan du læse mere på Genanvend ligesom du kan dykke mere ned i, hvordan vi hos City Container arbejder med at minimere vores miljøpåvirkning og hvordan vi arbejder for at understøtte et bæredygtigt samfund her.

 

Afhentningsformular