Ny affaldsbekendtgørelse: Sådan skal du anmelde byggeaffald

Årsagen er, at dit byggeaffald kan indeholde PCB eller andre farlige stoffer, som kan være skadelige for dig, dine nærmeste og miljøet, hvis det ikke håndteres korrekt. Anmeldereglerne gælder både for gør-det-selv folk og professionelle bygherrer.

 

Anmeldelse af byggeaffald

Byggeaffald fra nedrivning eller renovering, skal anmeldes til kommunen, hvis ét af nedenstående kriterier er opfyldt:

  • Byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald.
  • Hvis der skal udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

 

Byggeaffaldet skal anmeldes på bygningsaffald.dk eller på www.bygogmiljoe.dk, mindst 14 dage før byggeprojektet sættes i gang.

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet. Byggeaffald må først fjernes fra aktivitetsadressen, når der er modtaget en færdigmelding/anvisning fra kommunen.

Hos City Container står vi naturligvis til rådighed i form af hjælp og rådgivning i forbindelse med anmeldelsen. Vi kan også være behjælpelig med selve anmeldelsen til kommunen. Skriv til os på service@citycontainer.dk

Sortering i flere fraktioner

Udover at du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, så er antallet at fraktioner også øget. Det betyder, at du som virksomhed og privat person skal sortere i flere fraktioner. Det kan du læse mere om her. 

Afhentningsformular