Undgå kaos i hjemmet, når du skal sortere affald

Hvordan gør du det nemmest for dig selv at kildesortere dit affald korrekt? City Containers udbudschef Thorbjørn Rosenkilde giver dig inspiration til at gøre indsatsen nemmere.

Fra den 1. juli 2021 skal landets kommuner indsamle borgernes affald i 10 forskellige fraktioner, også kaldet affaldstyper.

De ti forskellige affaldstyper er restaffald, papir, pap, metal, glas, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstiler og madaffald. Ikke alle fraktioner er nye, men når antallet nu sættes op, så kan det skabe en del kaos i et køkkenskab, der måske allerede har været noget udfordret.

Det optimale workflow
Thorbjørn Rosenkilde er udbudschef for City Containers afdeling for Municipal Solid Waste – altså kommunalt indsamlet affald fra husstande og offentlige institutioner. Han er derfor vant til at arbejde med løsninger, der fungerer, og som sikrer, at skraldet fylder så lidt i hverdagen for de fleste af os som muligt.

Han har tre råd til dig, der vil gøre kildesorteringen nemmere, og få den til at fylde mindre i køkkenskabet:

  1. Grovsorter indenfor – finsorter udenfor
    Mange kommuner kan godt nok ikke håndtere de ti fraktioner endnu, men det kommer de til. Og selvom affaldet fra din husstand skal kildesorteres, så start ikke hele kildesorteringen inde i husstanden. For det er nærmest umuligt at få plads til ti beholdere indenfor, i de fleste hjem. Det vil måske bare skabe frustration frem for at signalere den positive udvikling, som en mere detaljeret kildesortering faktisk er. Så grovsorter indenfor i hjemmet ved at slå flere fraktioner sammen i fx én beholder til glas, plast og metal, og en anden beholder til pap og papir, og bær så de grovsorterede fraktioner ud til genbrugsbeholderne hvor de hurtigt finsorteres.

  2. Drop affaldsskakten i etageejendommen
    Det hjælper ikke at sortere korrekt i hjemmet, hvis ikke affaldstyperne holdes adskilt hele vejen til modtageanlæggene. Derfor er det vigtigt ikke at lave affaldsløsningerne alt for nemme, som fx med affaldsskakte. Det er nemlig alt for nemt og fristende at smide alt ned i én skakt mens ingen andre kigger, og så er det ude af verden. Derfor få et ordentligt system sat op ved etageejendommen, uden tag over. Så bliver kildesorteringen synlig for alle beboere i ejendommen, og det kan virke både inspirerende men også opdragende.

  3. Fald ikke for fristelsen
    Det kan virke som en hel del sorteringsarbejde, og man kunne måske ønske sig, at alt kunne klares af robotter på et sorteringsanlæg. Men det er desværre langt fra så effektivt, som når vi alle investerer et øjeblik på at kildesortere vores affald korrekt, så affaldet kan komme tilbage i systemet i genbrugt eller genanvendt form. Der hvor du kan gøre en forskel er ved ikke at falde for fristelsen og smide det hele usorteret i containeren til restaffald. Når det sker, går vi som vi samfund glip af en ressourcegevinst ved genbrug og genanvendelse af dit skrald. Brug det lille øjeblik på at finde de genbrugsbeholdere der matcher dit affald mht. fraktion. Pas fx på med at blande fraktioner som pap, plast og flamingo, hvis det du skal af med er æsken til det nye TV. Det ødelægger nemlig både dine og dine naboers sorteringsindsats, hvis i deler genbrugsbeholdere.

De 10 affaldstyper
Herunder ser du de 10 affaldstyper, som du skal sortere i. Om din kommune er klar til at kunne håndtere alle 10 typer, kan du se på kommunens hjemmeside.

Hos City Container er det som erhvervskunde muligt at sortere i mange flere fraktioner. Du kan finde en liste over fraktionerne her.

Afhentningsformular