Vi spurgte os selv: Hvad betyder den grønne omstilling for medarbejderen i renovationsbranchens psykiske arbejdsmiljø?

Et nyt, stort projekt sætter fokus på den grønne omstillings konsekvenser for arbejdsmiljøet i renovationsbranchen.

I City Container har vi den grønne omstilling helt tæt på i vores hverdag. Seneste store udfordring har været udrulningen af nye fraktioner, der i dag er standard i langt de fleste kommuner i landet. Det er denne del, der kommer helt tæt på os alle, når vi hver især bidrager med vores tid til den grønne omstilling ved at sortere vores affald, så det kan genbruges og genanvendes.

Men hvad betyder det egentligt for arbejdsmiljøet for de renovationsfolk, der skal sikre (en del af) den, når man indfører nye grønne tiltag?

Det har konsulenthuset Behave Green, der er eksperter i adfærd og grøn omstilling, sat sig for at undersøge ved bl.a. at følge City Containers renovationsmedarbejdere og kontoransatte rundt om i landet.

Hvad der er kommet ud af det, har vi talt med Kristoffer Ravnbøl om. Han er partner og medstifter af Behave Green og har været med til at undersøge den grønne omstillings påvirkning på renovationsbranchens medarbejdere.

Første undersøgelse af den grønne omstillings påvirkning af det psykisk arbejdsmiljø

”I Behave Green har vi tidligere arbejdet en hel del med affaldsindsamling, og vi har bl.a. udviklet kursuser for chauffører og skraldemænd om sortering og konflikthåndtering. I den forbindelse fik vi forståelse for, at der er sket mange ændringer i måden man arbejder på i renovationsbranchen. Vi så bl.a. en øget digitalisering og et hævet serviceniveau i branchen, hvor mange har oplevet af at gå fra at være chauffør til også at skulle fungere som servicemedarbejder og hjælpe borgerne på deres ruter med vejledning. Ikke mindst i forbindelse med de tiltag, der sker som følge af den grønne omstilling.”

”Det fik os til at spørge os selv: Hvad betyder den grønne omstilling egentlig for det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderen i renovationsbranchen, der jo står i første geled, når nye tiltag, der skal styrke den grønne omstilling, udrulles i form af fx flere fraktioner,” forklarer Kristoffer Ravnbøl.

Resultater præsenteres på konference og som idekatalog

”Projektet bygger på forskellige aktiviteter, herunder spørgeskemaer, observationer ude hos virksomhederne og på ruterne, samt samskabelsesarrangementer. Resultater og data har vi så samlet i en rapport, hvori vi ser på, hvad vi kan gøre for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de områder, hvor den grønne omstilling har negative konsekvenser for medarbejderne i renovationsbranchen. Det vil vi præsentere på en konference den 4. marts,” løfter Kristoffer Ravnbøl sløret for,

”Udover rapporten, der bliver tilgængelig i starten af marts, så udkommer vi også med et mindre og mere konkret idekatalog med anbefalingerne, som vi håber, branchens aktører vil lade sig inspirere af i det arbejde, som de allerede gør for at styrke arbejdsmiljøet – både fysisk og psykisk. I Behave Green har vi oplevet, at virksomhederne har været klar til at stille tid og ressourcer til rådighed, og at de dermed har været med til at tage ansvar på sig for at løfte i fællesskab.

”Jeg håber, at resultaterne kommer hele branchen til gode, ligesom de øvrige aktører på affaldsområdet, herunder kommunerne, for skrald er jo ofte et offentligt anlæggende. Så når vi laver CO2-regler, indfører flere fraktioner osv., så kan man tænke det ind i udbuddet, hvad det har af betydning for medarbejderne,” slutter Kristoffer Ravnbøl.

Mere fokus på den enkeltes rolle i den grønne omstilling øger den faglige stolthed

”Vi har bl.a. set på, hvordan udrulningen af flere fraktioner har påvirket arbejdsglæden hos chauffører og i administrationerne, og her kan vi se at det faktisk har en positiv indvirkning på arbejdsglæden, da det er med til at øge den faglige stolthed. Nu handler det om at udføre en kerneopgave for samfundet. Der er mere positiv forståelse for renovationsmedarbejderens arbejde hos familie – og ude på ruterne. Den enkelte får en oplysende funktion. Men det stiller også nogle nye krav til at være klædt på til at kunne tage en anden type dialoger i hverdagen,” forklarer Kristoffer Ravnbøl.

Bag om projektet

Behave Green gik herefter sammen med ARI – Affalds- og ressourceindustrien – og søgte herefter midler til at undersøge den grønne omstillings påvirkning af arbejdsmiljøet i renovationsbranchen hos Velliv Foreningen, der støtter projekter og udviklingen af redskaber til at bedre det psykiske arbejdsmiljø.

”Der er mange, der har set på det fysiske arbejdsmiljø hos renovationsmedarbejderne, men den grønne omstillings påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø er ikke undersøgt tidligere. Derfor er vi glade for, at vi med dette projekt kan være med til at belyse netop dette.”

Projektet er bygget op om de af ARI’s medlemmer, der har ønsket at deltage: Meldgaard, Verdis, Henrik Tofteng og City Container.

Hvad betyder den grønne omstilling egentlig for det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderen i renovationsbranchen, der jo står i første geled, når nye tiltag, der skal styrke den grønne omstilling, udrulles i form af fx flere fraktioner?
Kristoffer Ravnbøll
Partner og medstifter, Behave Green

Afhentningsformular