Fra 1. maj er City Container ny renovatør i Favrskov Kommune

Det er ikke kun skraldespandene i Favrskov Kommune, der i disse dage får en opgradering, så de er klar til at kunne klare fremtidens krav om øget sortering. Også skraldebilerne får et løft, når det fra 1. maj bliver City Container, der er ny renovatør i kommunen.

”Vi vil være Jyllands mest veldrevne renovationsafdeling,” lægger Mads Bisgaard ud. Han er City Containers logistikchef i Vestdanmark og har været dybt involveret i arbejdet forud for opstarten i Favrskov.

”Det bliver vi selvfølgelig ikke uden et godt og tæt samarbejde med kommunen. Men det har jeg nu også en klar forventning om, at vi får, når jeg ser på, hvordan det allerede nu kører,” fortæller han og understreger, at man i City Container er meget glade for at have fået opgaven i kommunen.

Allerede nu kan han fortælle, at City Container har etableret et driftskontor i Hammel, og at der er ansat to nye administrative medarbejdere, hvoraf den ene er driftsleder. Derudover glæder han sig over, at ca. halvdelen af medarbejderne fra de tidligere renovatører har valgt at takke ja til at blive en del af holdet hos City Container.

”Udover samarbejdet med Kommunen og Favrskov Forsyning, der håndterer alt affald for Favrskov Kommune, så er det helt afgørende for os at få så mange af de skraldemænd med som muligt, der allerede kører på de ruter, som vi skal overtage driften på. De kender kommunen, vejene og ikke mindst beboerne,” pointerer Mads Bisgaard.

Han har også oplevet, at dialogen har været god med de to tidligere renovatører, HCS og Meldgaard, som City Container overtager for i Favrskov Kommune.

Flere fraktioner, mindre udledning og transparente tømninger

Mens der er skiftedag hos skraldemændene, så bliver også skraldespandene skiftet ud hos borgerne i Favrskov Kommune. De skal nemlig til at sortere i de 10 fraktioner samme dag, som City Container overtager indsamlingen af husholdningsaffaldet.

”Det er PHP Service, der har været behjælpelige med at levere nye beholdere ud til borgerne, så de fra 1. maj kan begynde at sortere i 10 fraktioner,” kan Thorbjørn Rosenkilde, Udbudschef for dagrenovation i City Container berette.

De 10 fraktioner, som vi tidligere har omtalt, og som selvsamme Thorbjørn Rosenkilde har givet gode råd til at håndtere ude i hjemmene, er et skridt på vejen mod at stadig mere affald kan blive genbrugt og genanvendt til gavn for miljøet.

Men det er ikke kun med de nye fraktioner, der kommer til at være mere fokus på miljøet fra 1. maj. Der er nemlig også investeret i nye skraldebiler, der kører på HVO og har eldrevne skraldeskabe. Skraldeskabene er opdelt i 2 kamre til tømning af de nye 2-delte beholdere, fortæller udbudschefen.

”Vi skal ud at køre med biler, der kører på HVO-brændstof. Det er tredjegenerations bio diesel, og det kan reducere CO2-udledningen med op til 70 % iflg. tal fra Kolding Kommune. Derudover er skraldeskabet på de nye lastbiler drevet af en batteripakke. Det minimerer støj ved afhentning og vil især kunne mærkes i hverdagen af både borgere og skraldemænd.”

Investeringen i nye skraldebiler betyder også mere transparente tømninger. De nye lastbiler er nemlig udstyret, så det bliver nemmere at registrere og se, hvornår en given beholder sidst er blevet tømt.

”Vi har på hver skraldebil installeret et tømningsregistreringssystem, der registrerer, hvornår vi har været ude at tømme på en given adresse. Vi kan derfor nemt og enkelt sikre, at beholderne tømmes rettidigt. Disse data bliver delt direkte med kommunens system, så de har indsigt i den daglige drift. Det er transparens, der kommer begge parter til gode, så vi har et fælles grundlag, når vi skal udvikle samarbejdet yderligere,” slutter Thorbjørn Rosenkilde.

HVO-biobrændstof

HVO står for Hydrogeniseret Vegetabilsk Olie. I HVO er olien blevet brintbehandlet, så den opnår de samme egenskaber som det klassiske fossile dieselbrændstof. HVO er lugtfri, og så reducerer brændstoffet også den umiddelbare udledning af CO2 med op til 70 procent.
Kilde: https://www.kolding.dk/erhverv/affald-og-genbrug/tema-baeredygtig-omstilling-i-affaldssektoren/case-fra-fossilt-braendstof-til-biodiesel

De 10 fraktioner

For at sikre at stadig mere affald bliver genbrugt eller genanvendt, så skal landets kommuner indfører indsamling af 10 fraktioner hos eller i nærheden af borgerne. De 10 fraktioner er:

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Papir
  • Pap
  • Tekstilaffald
  • Plast
  • Mad- og drikkekartoner
  • Glas
  • Metal
  • Farligt affald

Afhentningsformular