Bigbags gør det nemmere for 5E Byg at sikre miljøcertificeringer og arbejdsmiljøet på byggepladsen

5E Byg er totalentreprenør på to store byggerier i Nordhavn, hvor pladsen trang og kravene til certificeringer høje. Her kan bigbags ikke stå alene som affaldsløsning. Men de er et værdifuldt supplement i deres egen ret, da de gør hverdagen både nemmere og arbejdsmiljøet bedre.
Det ene byggeri, vi arbejder på her i Nordhavn, skal være DGNB guld-certificeret, og det andet skal være DGNB platin-certificeret. Det stiller krav til os som totalentreprenør, når vi skal styre vores underleverandører i mål. En af opgaverne er, at vi skal leve op til korrekt affaldshåndtering, for at sikre vores kunde, at deres byggeri får den forventede certificering. Det betyder, at vi skal sortere vores byggeaffald efter nogle helt særlige forskrifter.
Kasper Rogild Svendsen
Kasper Rogild Svendsen
Byggeleder

Om 5E Byg

Siden 2007 har 5E Byg fungeret som rådgivende, udførende og projektledende entreprenører for omfattende byggeprojekter.

Målet er at bevare og løfte den høje standard inden for dansk arkitektur og byggeri – midlet er indsigt, erfaring og faglig ekspertise. 

I Nordhavn er 5E Byg totalentreprenør på to store byggerier, hvor pladsen trang og kravene til certificeringer høje.

Her kan bigbags ikke stå alene som affaldsløsning. Men de er et værdifuldt supplement i deres egen ret, da de gør hverdagen både nemmere og arbejdsmiljøet bedre.

Korrekt affaldshåndtering

”Det ene byggeri, vi arbejder på her i Nordhavn, skal være DGNB guld-certificeret, og det andet skal være DGNB platin-certificeret. Det stiller krav til os som totalentreprenør, når vi skal styre vores underleverandører i mål. En af opgaverne er, at vi skal leve op til korrekt affaldshåndtering, for at sikre vores kunde, at deres byggeri får den forventede certificering. Det betyder, at vi skal sortere vores byggeaffald efter nogle helt særlige forskrifter,” forklarer byggeleder hos 5E Byg, Kasper Rogild Svendsen.

”Her på de to byggefelter, der ligger side om side, har vi 15 underentreprenører. Lige nu er der ca. 10 i gang på pladsen samtidig. For at sikre, at alle er klædt på til opgaven, har vi lavet en affaldsintroduktion, som alle nye håndværkere gennemgår, før de kommer ud på pladsen. Her lærer de om korrekt sortering af byggeaffaldet. Når de har været kurset igennem, får de et klistermærke på hjelmen, så vi altid kan sikre, at alle er klædt ordentligt på med den opdaterede viden. Derudover arbejder vi også med den løbende kommunikation ude på pladsen, hvor der bl.a. er skiltning på flere sprog. Desuden sørger vi for at opsøge løbende vejledning hos City Container, der er fagspecialisterne.”

”Vi dokumenterer så løbende vores arbejde med at opdele vores byggeaffald med billeder af bigbags og containere, så vi kan dokumentere at vi sorterer korrekt.”

En optimal løsning, når pladsen er trang, og arbejdsmiljøet i fokus

”Brugen af bigbags betyder, at vi kan udnytte pladsen bedre, uden at skulle eftersortere de mindre fraktioner eller have store containere til fraktioner, der ikke er meget af. Vi kombinerer bigbags med containere til de pladskrævende fraktioner som beton, gips, jern og metal, samt brandbart affald, der hver har en container. Overskudstræ har vi afsat et område til, og genbruger i det omfang det er muligt til fx rækværk før det bliver sendt med City Containers biler,” fortæller han og tilføjer,

”Når vi bygger i Nordhavn, og for den sags skyld i København som helhed, så er plads en af de helt store udfordringer. I dette tilfælde har vi været nødt til kun at stille fire containere op. Resten af fraktionerne sorteres i bigbags, som hentes af City Container med kran. Det fungerer godt,” fortæller byggelederen

Og det er ikke kun pladsproblematikken, som bigbags er en løsning på,

”Det ene byggeri, som vi er på her i Nordhavn, har en gård i midten, hvor det er umuligt at få affaldet ud uden en kran. Derfor er det blevet sorteret i bigbags, og løftet ud, hvilket har den fordel, at håndværkerne undgår at slæbe unødigt, da de fyldte bigbags bliver taget med kran. Fleksibiliteten med bigbags på byggepladsen giver derfor mulighed for at sikre et bedre arbejdsmiljø.”

”At vi, allerede før vi startede op, har haft en god dialog med City Container, har gjort arbejdet meget nemmere for os. City Container har specialviden omkring, hvordan affaldet skal sorteres, samt hvordan vi sammensætter processen med håndtering af byggeaffaldet på pladsen bedst muligt.”

”Jan Lindholm fra City Container har været fast koblet på vores sag. Han har været ude at fortælle om, hvordan City Container arbejder med fraktionerne efter de bliver kørt fra os. Det har været rigtig godt med City Containers input, der betyder, at vi har kunne optimere vores processer. Det har været en rigtig fin sparring.”

”Er der noget, som jeg er i tvivl om, så kan jeg bare ringe til Jan, der så enten kan svare selv eller tjekker op i City Container og vender retur med svaret. Og så er det nemt at få klaret tømningerne. Man ringer bare, så bliver der tømt” slutter Kasper Rogild Svendsen.

Domicil for Accura Advokatpartnerskab

Omfang: 13.200 m2 etageareal – heraf 560 m2 taghuse og 2.500 m2 kælder
Opførelsesår: 2022
Bygherre: Accura Advokatpartnerskab
Bygherrerådgiver: Rambøll A/S
Arkitekt: Danielsen Architecture
Ingeniør: NIRAS A/S

Domicil for AP Pension Ejendomme

Omfang: 14.500 m2 etageareal
Opførelsesår: 2022
Bygherre: AP Pension Ejendomme
Bygherrerådgiver: Rambøll A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: NIRAS

Kontakt os nu

Jan Lindholm

Miljøkonsulent, Sjælland

Relevante cases

Afhentningsformular