I Gentofte inviterer de skraldebil og skraldemænd med på festival

Formidlings- og undervisningsansvarlig, Hanne Hjetting Nielsen, står i spidsen for Affald og Genbrugs formidling og skoletjeneste i Gentofte Kommune, hvor de blandt inviterer kommunens børnehaver og skoler ud at besøge genbrugsstationen.
Jeg er uddannet arkæolog. Så man kan sige, at jeg har skiftet potteskår ud med plast her i Gentofte Kommune. Som arkæolog ser man på, hvad vi har smidt ud gennem tiden, og hvad det siger om os, vores samfund og tiden. Det betyder også, at jeg som arkæolog er særlig klar over, hvor lang tid affald faktisk kan forblive affald. Der er derfor en rigtig god sammenhæng i det at formidle og undervise omkring affald og genbrug
Hanne Hjetting Nielsen
Arkæolog

Fra potteskår til plastik

Det er især formidlingen til kommunens institutioner, der fylder i hendes arbejdsdag. I de fem år Hanne Hjetting Nielsen har været en del af kommunens indsats for at klæde de yngste borgere på med viden og læring om affald og genbrug, kan hun se en stigende interesse for affald og forståelsen for, hvad det er og kan blive til.

”Der er kommet meget mere fokus på bæredygtighed, mens jeg har været her. Vi er meget populære blandt børnehaver og skoler, der kommer på besøg på vores genbrugsstation. Før corona var vi oppe på 90 besøg fra kommunens 11 skoler og 54 børnehuse i 2019.”

Det betyder da også, at Gentofte Kommune er med helt i top, når det kommer til besøg fra de yngste rundt i landets kommuner.

Et besøg på genbrugsstationen giver nye værktøjer

”Det vigtigste er at give børn og unge mulighed for at handle. At give dem nogle konkrete redskaber, så de finder ud af, at de faktisk selv kan gøre en forskel. At lære dem, at de fx kan sortere deres affald, men også, og vigtigere endnu, være med til at forebygge affald ved at genbruge og ved at være bevidste om, at deres forbrug har betydning for, hvad der produceres og siden smides ud. Her lærer vi dem, hvordan ressourcer og forbrug hænger sammen. Vi giver børnene noget baggrund og viden. Og så ser vi, at børnene er utrolig gode affaldsambassadører derhjemme.”

Når børnene kommer på besøg hos Hanne Hjetting Nielsen og hendes kolleger på genbrugsstationen, er der forskellige aktiviteter planlagt, bl.a. får de undervisning om affald og særligt materiale, som de kan arbejde videre med i klassen eller i børnehaven og i hjemmet. Men det der ofte gør størst indtryk, er rundturen på genbrugsstationen med pladsformidlerne, forklarer hun,

”Her bliver det konkret og synligt for børnene, at affald ikke bare er affald, når de går rundt og ser på og taler om de forskellige affaldstyper i containerne. Og ofte kan vi efterfølgende se, at de fortæller deres nye viden videre til forældrene, når de så kommer med affald fra hjemmet, fx om korrekt sortering.”

Affaldshelte og elskraldebiler

Men i kommunen kommer de også ud til borgerne,

”Som noget forholdsvis nyt er vi nu, sammen med vores renovatør City Container, begyndt at bringe vores elskraldebiler ud til kommunens institutioner. Vi har hele tiden arbejdet med at bringe viden ud til børnehaver og skoler med konceptet ’Affaldshelte på tur’, hvor de har mulighed for at låne udstyr til affaldsindsamling og lege sig til læring om affald. For at gøre det endnu mere interessant, kombinerer vi nu det med et besøg af en elskraldebil og rigtige skraldemænd. I første runde har der været ni børnehaver, der gerne ville have besøg af os. Og jeg forventer, at der nok skal komme flere, når vi er helt ude af corona.”

Hanne Hjetting Nielsen forklarer, at elskraldebilerne og skraldemændene gør det konkret og sanseligt for børnene.

”Det er mig og en til to medarbejdere fra City Container, der kommer ud til børnehaverne og fortæller. Skraldemændene har en ekspertise, og de er autentiske. Og når man ser på bilen, kan man se, at affaldet ikke blandes på vognen. Nogle gange er det skraldemændene, der kan lære børnene mest om, hvad der sker, fx at trykflasker kan være farlige, da de kan starte en brand, hvis de ikke sorteres korrekt som farligt affald, men som metal og lignende. Det bliver mere håndgribeligt, når det kommer helt tæt på.”

Om City Container i Gentofte Kommune

City Container har siden 1. marts 2021 stået for indsamling af affald i Gentofte Kommune. Det gælder samtlige affaldsordninger.

I perioden marts til december 2021 har City Container foretaget over 1.900.000 tømninger i Gentofte Kommune. Og de fraktioner, der fylder mest er (tallene er cirka tonnage):

0
tons mad- og restaffald
0
tons haveaffald
0
tons storskrald

Få en snak med din skraldemand

Det er dog ikke kun kommunens yngste, der får tilbud om at lære mere om affald og genbrug. Konceptet med at bringe elskraldebil og skraldemænd ud til borgerne vil i den kommende tid nemlig også blive en del af større kulturelle arrangementer i kommunen.

Vi vil også gerne bringe den viden, som vi giver børnene, bredere ud. Det betyder bl.a., at vi sammen med City Container kommer ud til familiefestivalen ’Sej, sund og sikker’ i Øregårdsparken og til Gentofte Mødes, som er en festival for demokrati og samtale.

Det at tage elskraldebil og City Containers erfarne skraldefolk med ud til borgerne, giver os en mulighed for at komme i dialog på en ny måde og i øjenhøjde. De kan tale med os, hvorved ny læring opstår. Og når man som borger få sat ansigt på skraldemændene, så erfarer vi, at det forpligter. Man tager mere ejerskab over sin rolle i affaldets rejse.​

Dialog og oplevelse fremmer altså borgernes viden. Ung som gammel. Og i Gentofte Kommune går det altså rigtig godt med at bruge meget af det, som man har fundet ud af virker, når man skal lære børn og unge om affald og genbrug, hvilket nu indarbejdes i det bredere formidlingsarbejde til kommunens andre aldersgrupper,

”Oplevelser er gode. Og skraldebiler er fascinerende pga. deres størrelse. De voksne er lige så nysgerrige på at se sådan en tæt på og måske endda prøve at komme indenfor i en. Det er mange af de samme ting, der virker. Og det formidlings- og oplysningsarbejde kan vi kan ikke lave uden det gode samarbejde med City Container.”

”Det skyldes ikke mindst, at driften fungerer, og at vi kan lave initiativerne oven på en velfungerende drift. Men jeg tror samtidig også, at samarbejdet omkring arrangementer gør, at vi kan løfte den daglige drift yderligere, fordi vi får nogle gode oplevelser sammen,” slutter den formidlings- og undervisningsansvarlige.

Kontakt os nu

Henrik Lind

Direktør, MSW

Relevante cases

Afhentningsformular